Onze visie en missie

Wij geloven dat iedereen toegang moet hebben tot gezondheid.
Dat iedereen binnen zijn of haar grenzen zich weer gezond kan voelen.
Als iemand zich gezond voelt kan hij of zij meer bereiken, voel zich beter en is dan een fijner mens voor zichzelf en anderen.
Persoonlijke gezondheid beïnvloedt de hele samenleving.

Gezondheid is daarbij niet de afwezigheid van ziekte maar de aanwezigheid van zelfregie op gebied van zingeving, lichaamsfuncties, het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en sociaal welbevinden.

Wij brengen gezondheid binnen handbereik met een eenvoudig programma.
Daardoor staan meer en meer mensen met nieuwe energie en vertrouwen in het leven.

Wij werken aan een gezonde samenleving

We willen ervoor zorgen dat het programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ landelijk te volgen is in alle ziekenhuizen van het land en dat het voor iedereen toegankelijk is. Het programma is gebruikt voor een Europees onderzoek aan het Erasmus MC.

Daarna gaan we het programma ook aanbieden bij maatschappelijke organisaties, instellingen en binnen het bedrijfsleven.

We bouwen tegelijkertijd een groot landelijk netwerk op van persoonlijk begeleiders die hun kennis en vaardigheden doorgeven tijdens het programma en daarbuiten.
De persoonlijk begeleiders zijn vrijwilligers die het programma ’Met aandacht Positief Gezond’ hebben gevolgd en de module Werken met Positieve Gezondheid.

Mindfulness based Healthy Living

HOME